INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013 FOR BMW CAR CLUB NORWAY MØRE OG ROMSDAL
Vi avholder årsmøte:
Tid: Mandag 28.Januar
Klokken: 1900
Plass: Bondhus Kjøreskole, Ørsta
Følgende saker er til behandling:
* Godkjenning av det fremmøtte Årsmøte
* Valg av ordstyrer, referent og to representanter til å underskrive protokollen
* Godkjenne saksliste og forretningsorden
* Årsberetning
* Regnskap 2012
* Budsjett 2013
* Valg
* Eventuelt
Følgende tillitsverv er i år på valg:
* Kasserer, Sindre Hanken
* Styremedlem 1, Håvard Grimstad
* Styremedlem 2, Vegard Remøy
* Varamedlem 2, Jørgen Iversen
* Medlem til valgkomiteen (1år)
Eventuelle forslag til kandidater for styre som ønskes behandlet av årsmøte må være i valgkomiteen senest en uke før årsmøtet. Denne kontakten kan benyttes:
Endre Hånde
Phone: 41 66 47 75
Mail: endrehaande@hotmail.com
Vi i styret håper at flest mulig av dere kan møte opp, slik at vi i fellesskap kan forme klubbens aktiviteter for et trivelig og aktivt BMW miljø.
Eventuelle forslag til saker til Årsmøtet kan sendes til styret på e-post: moreogromsdal@bmwccn.no
Evt telefon: Leder, Kenneth Remøy 90979016 eller Nestleder, Jan-Åsmund Bondhus 91747892.
Med vennlig hilsen
Styret
BMW CCN Møre & Romsdal